آزمون فصل 12 و 13 علوم هفتم

طراح سوال: اسحاق کیانپور (20 سوال 20 دقیقه)
زمان شروع دوشنبه 22 اردیبهشت 99ساعت 15تا 16

آزمون علوم تجربی هفتم

طراح سوال: اسحاق کیانپور (20 سوال 20 دقیقه)
زمان شروع چهارشنبه 03 اردیبهشت 99ساعت 15تا 16

مطالعات اجتماعی پایه نهم درس 17 تا 19

طراح سوال: ابوالفضل کریمی (10 سوال 10 دقیقه)
زمان شروع دوشنبه 26 اسفند 98 ساعت 21 تا 21:30

ریاضی پایه هفتم فصل هفتم (توان و جذر)

طراح سوال: مجتبی باغبان (۱۵ سوال بعلاوه یک سوال تشویقی ۳۵ دقیقه)
زمان شروع دوشنبه 26 اسفند 98 ساعت 19 تا 19:30

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.

آزمون ریاضی هشتم فصل هفتم(مبحث توان)

 طراح سوال: علیرضا رجب نیا (10 سوال، 15 دقیقه)
 زمان شروع یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 16 تا 16:30

ریاضی هفتم

طراح سوال: علیرضا رجب نیا (20 سوال 30 دقیقه)
زمان شروع دوشنبه 15 اردیبهشت 99 ساعت 13 تا 15

پیام های آسمان پایه هشتم

طراح سوال: ابراهیم رحیمی (10 سوال 5 دقیقه)
زمان شروع شنبه 17 اسفند 98 ساعت 13 تا 14

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.

آزمون درس تفکر و سبک زندگی کلاس هشتم

طراح سوال: حجت فـرشـید (10 سوال تشریحی)
زمان شروع دو شنبه 26 اسفند 98 ساعت 13 تا 13:30
بدلیل تشریحی بودن سوالات امکان مشاهده نتایج وجود ندارد.

نقشه سایت