چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی شهید فراست(دوره اول) شنبه, ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
پیش ثبت نام پایه هفتم سال 1400
پیش ثبت نام پایه هفتم سال تحصیلی 1401-1400
از یک شنبه 7 شهریور الی شنبه 13 شهریور ماه
تذكر مهم: دانش آموزان متقاضي ثبت نام براي مدارس نمونه دولتي بايد حتما قبل از ارائه درخواست براي ثبت نام در اين گونه مدارس، در پايه هفتم يكي از مدارس دولتي يا غير دولتي براي سال آينده ثبت نام كرده باشند تا چنانچه شرايط راه اندازي دبيرستان نمونه دولتي برابر مقررات فراهم نگرديد با مشكلي مواجه نشود. بديهي است پيش ثبت نام براي مدارس نمونه دولتي حقي براي متقاضيان ايجاد نكرده و باعث حذف ثبت نام كنوني دانش آموزان ذينفع در ساير مدارس نخواهد شد.
----------------------------------------
شرط اولیه پذیرش: دارا بودن مقياس خيلي خوب در تمام دروس در نوبت اول و دوم در كارنامه هاي پايه پنجم و ششم ابتدايي تبصره : دانش آموزاني كه موفق به كسب مقياس "خوب در يك درس در يك نوبت" يكي از پايه هاي پنجم يا ششم و مقياس " خيلي خوب در ساير دروس هر دو نوبت " پايه هاي پنجم و ششم شده اند، مي توانند متقاضي ثبت نام شوند.
-----------------------------------------
شیوه ثبت نام: اولياي دانش آموزان بايد پس از آگاهي كافي از شرايط ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي، از روز يك شنبه هفتم تا شنبه 13 شهريور ماه 1400 با مراجعه به سامانه هوشمند مدرسه اداره كل آموزش و پرورش فارس به نشاني الكترونيكي : https://madreseh.farsedu.ir تقاضاي خود را ثبت و كد رهگيري دريافت نمايند.
------------------------------------
امتیاز بندی مدرسه نمونه1400
بخشنامه ثبت نام نمونه 1400
انتهای پیام/.