چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی شهید فراست(دوره اول) یکشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
آزمون علمی و گروهی گرا
آزمون علمی بر پایه محتوای درسی
با کمک تکنولوژی و به صورت گروهی
مرحله اول آزمون علمی بر پایه محتوای درسی با کمک تکنولوژی و به صورت گروهی
با شرکت همه دانش آموزان برگزار شد.
این آزمون که با همکاری دبیران جهت طراحی سوالات و برنامه ریزی معاون مدرسه
جناب آقای رجب نیا آماده شده بود با کمک شورای دانش آموزی به نحو بسیار خوبی
برگزار شد که ذر بازدید ریاست اداره مورد تحسین ایشان قرار گرفت.
 
 
 
انتهای پیام/.